Παιδικά τμήματα Πληροφορικής

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χρήση

ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Τα παιδιά εκπαιδεύονται στις εφαρμογές γραφείου, στον προγραμματισμό και στη σχεδίαση ιστοσελίδων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική αξιοποίηση των γνώσεων αυτών στην ψηφιακή καθημερινότητα των παιδιών.

Best place for Education!

©2021 Datacom Group