Αγγλικά

Αγγλικά

για τουριστικά επαγγέλματα

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

για τους επαγγελματίες της

φιλοξενίας που θέλουν να

βελτιώσουν τα Αγγλικά τους

και τις δεξιότητες επικοινωνίας

στο περιβάλλον εργασίας.

Τα Αγγλικά είναι η πρώτη διεθνής γλώσσα ομιλίας. Σε μία τόσο τουριστική αλλά και εξαγωγική Οικονομία όπως της Ελλάδας, η γνώση εξειδικευμένης Ορολογίας Αγγλικών κρίνεται απαραίτητη.

gastro.jpg

Μάθημα με καθηγητή

σε μικρό τμήμα εξ αποστάσεως.

Εξειδικευμένη Ορολογία για βελτίωση της δεξιότητας επικοινωνίας των Αγγλικών.

Αγγλικά

Συνδύασε και απόκτησε

αναγνωρισμένο πτυχίο Αγγλικών

 σε μικρό χρονικό διάστημα.

ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στις εξετάσεις TOEIC

Το TOEIC αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ.

Επίσης το TOEIC είναι διεθνώς αναγνωρισμένο τόσο σε εργασιακό όσο και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Αγγλικά